Yukarı da bahsedilenler bu çalışmayı örgütleri anlamakve yönetim eylemini düşünmek olmak üzere iki bölüm üzerinde kaleme almaya yönlendirmiştir. Çalışma, örgütleri anlamak ve yönetim eylemini düşünmek için yeni bir formülasyonu anlatmak ya da yeni öneriler bulunmak amacı taşımamaktadır. Çalışma, konu ile ilgilenenlerin düşüncelerine katkı sağlamayı amaçlamıştır.

ISBN978-975-8991-34-1
YAZARDr. Hakan Kara