Gün: 12 Eylül 2019

Hatay İlinde Türk İslam Mimarisi

Türkiye’de sanat tarihinin henüz gelişme döneminde olan bir bilim dalı olması sebebiyle yapılan çalışmalar yeterli düzeye ulaşamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti […]

Kadın Sağlığı Araştırma Raporu

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve üreme sağlığı sorunlarının, kadınlar açısından öncelikli sağlık konuları olduğu evrensel olarak kabul edilen bir gerçektir. […]