Türkiye’de sanat tarihinin henüz gelişme döneminde olan bir bilim dalı olması sebebiyle yapılan çalışmalar yeterli düzeye ulaşamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde mevcut eserlerin tam bir kataloglunun henüz oluşturulamaması Türk sanatının tüm yönleri ile ele alınması ve genel gelişim çizgisinin belirlenmesinde sıkıntılar yaratmaktadır. Mahalli üslubun hakim olduğu taşra sanatlarının göz ardı edilmesiyle sadece Merkezi otoritenin geliştirdiği sanat anlayışına dayanarak yapılacak değerlendirmeler eksik veya yanlış yorumlara sebebiyet vereceğinden bu çalışmamızda, Hatay bölgesinde gelişen Türk sanatının özellikleri ve etkileşim alanları belirlenmeye ve bu alandaki bir eksikliğin giderilmesine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.

ISBN978-975-8991-39-6
YAZARFuat Şancı