Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve üreme sağlığı sorunlarının, kadınlar açısından öncelikli sağlık konuları olduğu evrensel olarak kabul edilen bir gerçektir. Kadın olmakla birlikte zorla yerinden edilmiş bir kadın olmak, bu sağlık konularının önceliğini çok daha artırmakta ve bu konudaki eylemliliği gerekli kılmaktadır. Sağlık hakkı ve kadın hakları savunucuları olarak bizler, bu eylemlilik sorumluluğundan üzerimize düşeni olanaklarımız elverdiğince yerine getirme kararlılığını yaşama geçirmeye çalışıyoruz.
Bu doğrultuda, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) olarak, 2015 yılından bu yana, UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun teknik desteği, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO)’nun finansal desteği ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol ile “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi”ni yürütmekteyiz. Proje kapsamında Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alanlar oluşturarak, mülteci kadın ve kız çocukları için toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve üreme sağlığı hizmetlerinin sunumundaki eksikleri gidermek adına katkımız olması için çabalıyoruz.

ISBN 978-975-8991-41-9
YAZARLARŞevkat Bahar-özvarış, İlknur Yüksel-kaptanoğlu,
Hande Konşuk-ünlü, Türküler Erdost
DİLLERTürkçe, İngilizce