Çalışma, eser ve şairi hakkında olabildiğince ayrıntılı bilgi verilen “Giriş”, bir karşılaştırma yapılabilmesi için Kur’ân-ı Kerîm’deki “Yusuf Sûresi’nin meali”, çevriyazılı olmayan “Latin harflerine aktarılmış metin”, dilbilim çalışmalarında da yararlı olabilir düşüncesiyle “eski harfli metin”, kaynakça, dizin ve sözlükten oluşmaktadır.

ISBN978-975-8991-33-4
YAZARProf. Dr. Şahin Köktürk