İşletme Bilimi’nin işletme işlevlerine –yönetim, pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe ar-ge– ilişkin ürettiği ayrıntılı bilgiler, örgütün varlık amacına ulaşma isteklerine yön verme özelliği taşırlar. Her bir işlev için üretilen ve kullanılan bilgi, birikim olacaktır.  Bazı bilgiler kullanılabilir özellik gösterirken bazıları da kabul göremeyebilir. Yine de, işlevler arasındaki ilişkileri anlamlı kılabilecek yeni bilgilere olan istek ve araştırmalar sürmektedir. Örgütlerin yerine getirdiği her bir işlev ve aralarındaki ilişkiler mekanik değildir. Her bir işlev, örgüt içi ve dışı birçok olumlu ya da olumsuz değişkenden etkilenir. Aralarındaki olumlu ilişkinin sürmesi yaşam çizgisinin sürmesinin en temel dinamiğidir. Ancak, çizginin ivmesi disipline edilmiş bilginin varlığına bağlıdır. Disipline edilmiş bilgiler ile işlevler ve uygulamaları anlam kazanır. Yeri geldiğinde, İşletme disiplinini izleyen araştırmacılar, sadece tek bir işlevin sınırları içerisinde gelişmeleri açıklama çabaları ile değil, işlevlerin aralarındaki ilişkileri bir bütün olarak değerlendirme bakış çabalarında olmaları bilginin gelişmesinde önemli etkileri olacaktır. Söz gelimi, bir işlevin niteliği diğer işlevlerin uygulama başarılarını etkilemektedir.  Genel başarı da, işlevler arasında disipline edilmiş bilgilerin kontrolü ve işlevler arasında kurulacak ilişkinin varlığına bağlıdır. İlişkilerin varlığını kısmi olarak da olsa disipline edebilmek için farklı disiplin de çalışan araştırmacıların çalışmaları, İşletmecilik Platformu, Disiplinlerarası İşletmecilik Çalışmaları adı ile oluşturulan çatı altında toplanmıştır.

ISBN978-975-8991-32-7
EDİTÖRDr. Hakan Kara