Çalışmada basit, anlaşılır ve detaylı bir anlatım dili kullanımına özellikle dikkat edilmiştir. Anlatım yönteminde; temel varsayımları ayrıntılı olarak ele alarak, varsayım değişiminin etkilerini “Detay” kutucukları içinde açıklayarak ve önemli bazı geometrik çizimlerin altına öz anlatım verilerek temel teorik konuların anlatımında yaşanan çeşitli zorlukları aşmak amaçlanmıştır. Ayrıca her bölüm sonunda öğrencilerin düşünüp araştırmaları için ve çözerek pekiştirmeleri için çeşitli sorular verilerek, öğrencilerin güncel karşılaştırmalar yapabilmesi ve işlenen konuyu pekiştirebilmesi olanağı yaratabilmek istenmiştir.

ISBN978-975-8991-35-8
YAZARProf. Dr. Ergin Uzgören