Folklor (halkbilim) bilim dalının amacı, kuruluş sebebi tüm dünya ülkeleri için ortaktır ve şöyledir: Devletlerin, insan topluluklarının kendilerine has olan ve kendilerinin millet olmasını sağlayan somut, somut olmayan kültürel mirasını derleyerek kayıt altına almak. Yaklaşık 150 yıl önce kurulan bu bilim dalının, sahada folklorik derlemeler yapma konusunda geliştirmiş olduğu yöntem tüm dünyada ortaktır ve şu şekildedir: Folklorun alanına giren konularda alanın bilim adamlarınca hazırlanan 800 civarında soru mevcuttur. Bu sorular her uzman araştırmacının, araştırma için seçtiği sahaya (köye, kasabaya, topluluğa) gittiğinde orada yaşayan insanlara yöneltmesi içindir. Orada kaynak kişilerin bu sorulara verdiği cevaplar o yörenin kültürel mirasını oluşturmaktadır.

ISBN978-975-8991-38-9
YAZARDr. Samet Kılıç