Fındık, dünyada en büyük üretim alanını ve miktarını ülkemizde bulmuştur. Türk fındık çeşitleri adı altında bu kitap 2002 yılında birinci baskı olarak yayına sunulmuştur. Aradan geçen 16 yıldan sonra İngilizce ve Türkçe olarak bastırılan bu kitabın İngilizce mevcudu kalmamıştır. Geçen bu zaman sürecinde fındık dikim alanları ve üretimde önemli artışlar kaydedilmiştir. Bunun yanısıra fındık ihracatında; fındık işleme sanayiinin gelişmesine paralel olarak işlenmiş fındık ihracatı da yıldan yıla fındık dış ticaretindeki payını %40’lara kadar çıkarmıştır. Türkiye’deki fındık üretiminin artmasına paralel olarak önemli miktarda fındıkta stoklarda kalmaktadır. Bu kitabın güncellenerek yenilenmesinin nedenleri arasında; fındığın kimyasal bileşimi, fındığın insan beslenmesindeki önemi gibi konuların daha ayrıntılı ve güncel verilerle ele alınmasıdır. Diğer taraftan fındığın kalitesini belirlediğine inandığımız her bir çeşidin aroma yapısı ile fenolik madde içerikleri laboratuvar koşullarında yaptığımız analizlerle detaylı bir şekilde saptanmıştır. Özellikle aroma analizleri yapılırken kıyaslama amacıyla iki yabancı çeşit meyve materyali olarak kullanılmıştır. Böylece bu veriler doğrultusunda Türk fındık çeşitlerinin kalitesi ile ilgili değerlendirme yapmak mümkün olacaktır.

Turkish Hazelnut Cultivars

Anatolia is one of the most important gene centres of hazelnut in the world. Wild cultivars that are the source of cultivar diversity spread from Anatolia. On the other hand, hazelnut cultivars of the highest quality were obtained in Anatolia and commercial hazelnut cultivation and hazelnut trade started in Anatolia. The most suitable and the largest ecological zone for hazelnut cultivation exists in Anatolia. Therefore, Turkey has the materials, knowledge, natural resources and potential for breakthroughs in hazelnut industry. In recent years, breakthroughs in cultivation, shelling and processing industry of hazelnut have occurred in Turkey. Especially the developments in hazelnut processing industry have dramatically changed the hazelnut export structure in Turkey. Development in hazelnut processing industry has increased the importance of hazelnut cultivars. Hazelnut processing industry demands that high quality cultivars suitable for processing in compliance with domestic and foreign markets are determined and developed. Moreover, positive findings in studies over the recent years about the effects of hazelnuts to human health have highlighted the importance of hazelnut cultivars.

ISBN TÜRKÇE978-975-8991-37-2
ISBN İNGİLİZCE 978-975-8991-36-5
YAZARProf. Dr. A. İlhami Köksal