Bütün eksikliklerine rağmen ele alınan Şark Meselesi’nin, milletimizin ve devletimizin beka meselesiyle yakından ilgili olduğu görülecektir. Bu kitabı okuyan ve bilgi sahibi olan milletimiz aydınları, gençleri, yöneticileri, siyasîleri ve üst düzey bürokratlarının konuya daha çok hassasiyet gösterip alakadar olacağı, devletimiz ve milletimizin ne gibi oyunlar karşısında bulunduğunu daha iyi anlayacakları, düşünecekleri ve tespit edecekleri şüphesizdir. Ondan sonra dost ve düşman tarafından yapılan beyanların, yapılan olumlu ya da olumsuz davranışların, yazılan, çizilen yazıların manalarını, içeriğini, hedefini ve dayanaklarını daha iyi anlayacaklarına inanmaktayım.

ISBN978-975-8991-25-9
YAZARArslan Topçubaşı