Çalışma, Tanzimat döneminin başlıca isimlerine ve eserlerine yer vermesi bakımından dönemin geneli hakkında da fikir verici bir özelliğe sahiptir. Ancak seçilen isimler içinde Ahmet Midhat belli bir tarzın temsilcisi- olay ağırlıklı roman- olması, çok sayıda eser vermesi ve eserlerini uzun bir zaman aralığı içinde oluşturması ve buna bağlı olarak zaman içinde bazı değişimlere uğramasıyla istisnai bir yere sahiptir. Neredeyse tüm Tanzimat yazarların eserlerinin toplamından daha fazla edebi ürün veren Ahmet Midhat hakkında hüküm vermek için başlı başına bir inceleme yapmak gerekmektedir. Bu durum çalışmamızın hacmini zorlayacağı için tipik olduğunu düşündüğümüz iki ürün seçilmiş ve konuyla ilgili daha önceden yapılmış kimi araştırmaların sonuçları da göz önünde bulundurulmaya çalışılmıştır.

ISBN978-975-8991-28-0
YAZARSAFİYE AKDENİZ