Üniversite özerkliği, mali, akademik ve yönetsel olmak üzere üç özerkliğin bir arada olması ve bu bir aradalığın uyumlu bir şekilde sürdürülmesine bağlıdır.
Mali özerklik, bir kamu tüzel kişisinin kendi kaynaklarından serbestçe yararlanarak kendi harcamalarını yönetmesi durumudur. Mali özerklik üç boyutludur bunlar: kendi bütçesini hazırlama, kendi mali kaynaklarını oluşturma ve kendi mali kaynaklarını kullanmadır.
Üniversiteler yaşamları için gerekli olan parayı kendileri karşılayabilmek amacıyla arayış içerisindedirler. Bu arayışın sonucunda en çok başvurulan yöntem,
• Döner Sermaye İşletmesi kurulması,
• Üniversitenin kendi dinamiklerini ve sosyal tesislerini piyasa koşullarına uygun olarak işletilerek elde edilen gelirlerin de yine üniversite ihtiyaçlarında kullanılması sağlamak amacıyla İktisadi İşletme Kurulması,
şekline karşımıza çıkmaktadır.
Ancak burada karşılaşılan en önemli sorun üniversitelerin bünyelerinde oluşturmaya çalıştıkları Döner Sermaye İşletmeleri ve İktisadi İşletmelerin kuruluşu, faaliyetleri ve denetimi ile ilgili olarak derli toplu bir mevzuatın bulunmamasıdır. İki yıldan uzun bir süredir devam eden bu çalışmanın üniversitelere rehber niteliği taşıyacak iki kitaptan oluşan önemli bir kaynak olması amacıyla;
• Döner Sermaye İşletmeleri,
• Sosyal Tesislerin Yapımı (Özel Bütçe Yatırımları – Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılan Yatırımlar – Sosyal Tesisler Gelirleri İle Yapılan Yatırımlar)
• Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Doğrudan İşletilen Sosyal Tesisler
• Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Altında İşletilen Sosyal Tesisler
• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Kurulan Şirketler
• Bütçe Ve Muhasebe İşlemleri

ISBN978-975-8991-23-5
YAZARİç Denetçi. Suat Aksu