Bu çalışmada, Türkiye’de yönetim ve örgüt yazınbiliminde ki eserlerde referans olarak gösterilen teoriler, düşünceler, araştırmalar, eserleri ile ilk ve öncü olan Yönetim ve Örgüt Biliminsanları’na yer verilmiştir. Ayrıca Yönetim ve Örgüt Bilimi çalışmaları sırasında, varsayımlarından yararlanılan Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Psikoloji vb. bilimlerin ilklerine ve öncülerine de yer verilmesi amaçlanmıştır. Yazınbilimi izin verdiği oranda, bazı biliminsanlarının teorilerini oluştururken etkisi altında kaldığı dönemin özellikleri, diğer insanlarla ilişkileri ve yaşam biyografileri de anlatılarak bunlardan nasıl etkilendikleri de gösterilmeye çalışılmıştır.

ISBN978-975-8991-27-3
YAZARDr. Hakan Kara