Elde olunan bilgiler, yönetim teknikleri ve örgütsel model uygulamaları olarak iki genel başlık altında incelenmiştir. İlk genel başlıkta yönetim teknik ve uygulamalarından olan, Toplam Kalite Yönetimi, İşgören Güçlendirme, Örgütlerarası Karşılaştırma, Dış Kaynak Kullanımı, Öğrenen Örgütler, Stratejik Ortaklık Oluşturma, Hoshin Kanri Yönetimi ve Açık Defter Yönetimi teknikleri anlatılmıştır. İkinci genel başlıkta ise örgütsel teknik ve uygulamaları altında, Süreç Yenileme, Yalın Örgüt, Yayın Üretim, Basamak Azaltma, Örgütsel Küçülme, Sıfır Basamak, Sanal Örgüt, Ağ Örgütlenme ve Yığışım Örgütlenme uygulamaları anlatılmıştır. Her iki genel kısımda anlatılanlara yönelik olarak da, yönetsel ve örgütsel eksenli değerlendirmeler yapılmıştır.

ISBN978-975-8991-24-2
YAZARDr. Hakan Kara
BASKI3. Baskı