Boyuna (Derinlemesine/Dikine) Düzenlemeli Camiler
(Anadolu Selçuklu Devleti’nin Yıkılışına Kadar)

Anadolu’da Selçuklu dönemi sanatında ayrı bir yer tutan camiler; tasarım, mimari ve bezemeleri yönüyle farklılık oluştururlar.
Dönem içerisindeki camilerin özgün yapılarını meydana getirirler. Taşıdıkları isimleri, yapım yılları, sanatçıları ve mimarileri…. bakımından sorunları da bulunmaktadır. Anadolu’nun hemen her yerinde bulunan ve oldukça geniş bir zaman dilimini içeren camileri incelemek ve bunun sonucunda bir çalışmanın ortaya konulması büyük emek ve özveriyi gerektirmiştir. Anadolu’da Selçuklu Dönemi Camilerinin Çözümlemeli Plan İrdelemesi konulu hazırladığımız Yüksek Lisans tezinde yeni bir sınıflandırma önerisi getirilmiş, bu öneri doğrultusunda Boyuna Düzenlemeli Camilerin büyük bir oranı ve dönemin özgün cami plan tiplerinden en önemlisini oluşturduğu görüldü. Özellikle plan tipi içerisine giren yayınlar konu içerisinde verilmeye ve daha sonra yapılan çalışmalar da belirtilerek güncellenmeye çalışıldı.
Anadolu’da Selçuklu Döneminde Dikine Planlı Camiler – Anadolu Selçuklu Devlerinin Yıkılışına Kadar- başlıklı olarak hazırladığımız doktora çalışmamızı camiler konusunda toplu bir yayın olmaması nedeniyle tekrar ele alıp yayımlamak gereği oluştu. Yeniden ele alırken “Süsleme Düzeni ve Motifleri” ile “Yazıtlarla İlgili Özellikler” bölümleri de eklendi. Boyuna Düzenlemeli Camilerin plan, mimari özelliklerinin yanı sıra süslemeleri bakımından konunun bütünleştirilmesi amaçlandı.
Bu çalışmada; toplu olarak ele alınan camiler her yönüyle incelenip, belgelenip, sorunlarına yanıt bulunmaya çalışılması amaçlanmıştır.

ISBN978-975-8991-22-8
YAZARMustafa Kemal Şahin