Anadolu’ya ilk göçlerden başlayarak filizlenen Selçuklu sanatı Anadolu Uygarlığına yapıtlarıyla önemli katkılarda bulunmuştur. En önemlisi yorumlarını ve toplumsal yaşantı düşüncelerini yapıtları üzerine yansıtmışlardır. Anadolu’ya ilk geliş haçlı seferleri ve idari düzensizliklere karşın yaklaşık olarak iki yüz elli yıllık süre içerisinde çok sayıda ve önemli yapıtlar üretilmiştir. Bunda Anadolu insanının; devlet idarecisinden sanatçısına, yurttaşına kadar herkesin emeği ve büyük bir değere sahip olan hoşgörüsünün büyük yeri vardır. 1995 yılında Yüksek Lisans Tezi olarak hazırladığımız “Anadolu’da Selçuklu Dönemi Camilerinin Çözümlemeli Plan İrdelemesi” konulu çalışmamız halen önemini koruması nedeniyle son yapılan çalışmalarda göz önüne alınarak güncellenmeye çalışıldı. Anadollu’da Selçuklu Dönemi sanatı içerisinde camiler önemli bir grubu oluşturmaktadır. Bu nedenle camiler planları yönüyle incelendi ve irdelendi. Sorunlara yanıtlar bulunmaya ve öneriler getirilmeye çalışıldı. 1992 yılında çalışmaya başladığımızda camiler üzerinde genel ve ayrıntılı bir çalışma bulunmuyordu, bu nedenle yeni bir bakış açışı içerisnde konu ele alınmaya, deyim yerindeyse bir pencere açılmaya çalışıldı.

ISBN978-975-8991-24-2
YAZARMustafa Kemal Şahin