Hayatın her alanını kapsayan ve insanoğlunu çepeçevre kapsayan çevre kavramının her yönü ile detaylı bir şekilde incelenmesi ciltler dolusu eseri gerektirmektedir. Bu çalışmada,  sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve hukuki anlamda da çevreye ilişkin bir dizi düzenlemelerin ne anlama geldiğini izah etmeye gayret gösterdik. Kısa vadede sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanamaması durumunda, uzun dönemde geri dönüşü olmayacak şekilde doğal ortam hasarlarının ortaya çıkması ve bunun dünyayı yaşanabilir bir yer olmaktan çıkarması konusunu farklı bakış açılarıyla anlatmaya çalıştık. Dünya; sadece ekonomik kaygıların sınır tanımaz pervasızlığının sergilendiği bir olmamalı. Aynı zamanda yaşamın kaliteli bir şekilde sürdürülebileceği bir yer olarak varlığını doğal düzeni içerisinde devam ettirebilmeli. Yapılan her bir tüketimin, sokağa atılan her bir atığın ne anlama geldiğine ilişkin bir ışık tutabileceksek, bu kitap amacına ulaşmış demektir…

ISBN978-975-8991-18-1
YAZARAdem KARAKAŞ
BASKI2. Baskı