“Seçmenlerin Pazarlama Karması Unsurlarına Yönelik Algılarının Belirlenmesini Amaçlayan Bir Araştırma: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”

ISBN978-975-8991-20-4
YAZARDr. Alpaslan YÜCE