Küreselleşen dünyada ürün, hizmet, fikir ve kişiler gibi şehirler de değer, yetenek ve ilgi paylaşımı konusunda rekabet içinde bulunmaktadırlar. Yaşanan bu rekabet ortamı şehirlerin pazarlama faaliyetlerini kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda şehirlerin markalaşması konusu günümüzde önem kazanmıştır. Buradan yola çıkarak araştırmanın amacını, Kars şehrinin bir marka olarak ziyaretçiler tarafından nasıl algılandığını belirlemek oluşturmuştur.

ISBN978-975-8991-19-8
YAZARDr. Alpaslan YÜCE