Araştırma

Ekonomik Büyüme Teori ve Modeller

Bu çalışmada önce Klasik, Keynesyen, Neo Klasik Büyüme Modelleri verilerek son bölümde İçsel Büyüme Modelleri lisans düzeyinde verilmeye çalışılmıştır. Bu […]

Halkbilimi Araştırmaları 1

Söz uçar yazı kalır… Bir disiplin olarak halkbilimi sahası öncelikle “halk bilgisi (folklor)” ve “halk edebiyatı” olmak üzere iki ana […]

Şehir Marka İmajı

Küreselleşen dünyada ürün, hizmet, fikir ve kişiler gibi şehirler de değer, yetenek ve ilgi paylaşımı konusunda rekabet içinde bulunmaktadırlar. Yaşanan […]

Batı ve Şark Meselesi

Bütün eksikliklerine rağmen ele alınan Şark Meselesi’nin, milletimizin ve devletimizin beka meselesiyle yakından ilgili olduğu görülecektir. Bu kitabı okuyan ve […]

Yönetim Biliminin Düşünce İzleri

Bu çalışmada, Türkiye’de yönetim ve örgüt yazınbiliminde ki eserlerde referans olarak gösterilen teoriler, düşünceler, araştırmalar, eserleri ile ilk ve öncü […]

Türk Fındık Çeşitleri

Fındık, dünyada en büyük üretim alanını ve miktarını ülkemizde bulmuştur. Türk fındık çeşitleri adı altında bu kitap 2002 yılında birinci […]