Edebiyat

Halkbilimi Araştırmaları 1

Söz uçar yazı kalır… Bir disiplin olarak halkbilimi sahası öncelikle “halk bilgisi (folklor)” ve “halk edebiyatı” olmak üzere iki ana […]