Yayın Listesi

978-975-8991-45-7 Ekonomik Büyüme Teori ve ModellerDr. Zeki Yılmaz
978-975-8991-43-3 Küresel İşletmecilik Doç. Dr. Hakan Kara
Doç. Dr. Uğur Keskin
978-975-8991-42-6 Halkbilimi Araştırmaları 1 Prof. Dr. Şahin Köktürk
978-975-8991-41-9 Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerine Başvuran Suriyeli Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Hizmetlerine İlişkin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Raporu Şevkat Bahar-özvarış
İlknur Yüksel-kaptanoğlu
Hande Konşuk-ünlü
Türküler Erdost
978-975-8991-40-2 Suriye’den Türkiye’ye Kadın Olmak Özlem Cankurtaran
Hande Albayrak
978-975-8991-39-6 Hatay İlinde Türk İslam Mimarisi Fuat Şancı
978-975-8991-38-9 Ordu İli Perşembe İlçesi Monografisi Dr. Samet Kılıç
978-975-8991-37-2 Türk Fndık Çeşitleri Prof. Dr. İlhami Köksal
978-975-8991-36-5 Turkish Hazelnut Cultivars Prof. Dr. İlhami Köksal
978-975-8991-35-8 Mikro İktisat Teorisi Prof. Dr. Ergin Uzgören
978-975-8991-34-1 Örgütleri Anlamak Yönetim Eylemini Düşünmek Dr. Hakan Kara
978-975-8991-33-4 Halil Oğlu Ali’nin Yusuf ile Züleyha Hikayesi Prof. Dr. Şahin Köktürk
978-975-8991-32-7 İşletmecilik Platformu Editör: Dr. Hakan Kara
978-975-8991-31-0 Genel İşletmeProf. Dr. Bülent TOKAT
Dr. Hakan KARA
978-975-8991-29-7 Afyonkarahisar İnanç Turizmi Doç.Dr.Mustafa SANDIKCI
Yrd.Doç.Dr.Sabri ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.HümeyraTÖRE BAŞAT
978-975-8991-28-0 Tanzimat Dönemi Türk Romanında Mekân Safiye Akdeniz
978-975-8991-27-3 Yönetim Biliminin Düşünce İzleri Dr. Hakan Kara
978-975-8991-25-9 Batı ve Şark Meselesi Arslan Topçubaşı
978-975-8991-24-2 Yönetim Teknikleri Ve Örgütsel Model Uygulamaları Dr. Hakan Kara
978-975-8991-23-5 Üniversite İktisadi İşletmeleri Suat Aksu, İç Denetçi
978-975-8991-22-8 Anadolu’da Selçuklu Dönemi Camileri – 1 Mustafa Kemal Şahin
978-975-8991-24-2 Anadolu’da Selçuklu Dönemi Camilerin Çözümlemeli Plan İrdelemesi Mustafa Kemal Şahin
978-975-8991-21-1 Kamu Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Yüksel KOÇAK
978-975-8991-20-4 Politik Pazarlama Dr. Alpaslan YÜCE
978-975-8991-18-1 Çevre Üzerine Yazılar Adem KARAKAŞ
978-975-8991-19-8 Şehir Marka İmajı Dr. Alpaslan YÜCE
978-975-8991-10-5 Hukukun Temel Kavramları Aybüke Topçubaşı Ekici
Cemal Işık
Zeka Aydın