Söz uçar yazı kalır…

Bir disiplin olarak halkbilimi sahası öncelikle “halk bilgisi (folklor)” ve “halk edebiyatı” olmak üzere iki ana başlık altında mütalaa edilir. “Halk Edebiyatı” da (tartışmalı bir konu olmakla birlikte) “anonim, âşık tarzı ve tasavvufî” olmak üzere üç alt başlığa ayrılır.

Bu kitapta bir araya getirilen makaleler de Türk Halk Edebiyatı’nın bahsi geçen alanlarıyla ilgilidir. Bu yazı konularının seçiminde, ders anlatırken dikkati çeken hususlar ve belli başlı bazı metinler ile dergi özel sayıları veya dergi dosya başlıklarının halk edebiyatıyla ilgisi etkili olmuştur.

Akademik ve ilmî sürecin tabiî bir neticesi olan bu yazılar her ne kadar dergilerde, sempozyum kitaplarında ve internet ortamında yayımlanmış olsa da ve birçoğuna ulaşılabilse de kitap haline getirilmesi okuyup yararlanmak isteyenler için kolaylık sağlar diye düşünüldü. Özellikle teknik, metodik ve terminolojik yönleri öne çıkan, herhangi bir edebî metni tahlil etmede yol gösterici olacağına inanılan makaleler, gözden geçirilerek bu ciltte toplandı. Bir tane de telif masal dercedildi.

Kitabın Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine, bu alanda lisansüstü tahsile devam edenlere ve ilgilenenlere faydalı olması temennisiyle…

ISBN978-975-8991-42-6
YAZARProf. Dr. Şahin Köktürk