Ekonomi

Ekonomik Büyüme Teori ve Modeller

Bu çalışmada önce Klasik, Keynesyen, Neo Klasik Büyüme Modelleri verilerek son bölümde İçsel Büyüme Modelleri lisans düzeyinde verilmeye çalışılmıştır. Bu […]

Küresel İşletmecilik

Küreselleşme ekseninde kaleme alınan bu kitabın ana anlatım başlıkları olan bölümler, temel işletmecilik fonksiyonları göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Bu anlayış […]