Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı ekonomik-büyümü-884x1024.png

Bu çalışmada önce Klasik, Keynesyen, Neo Klasik Büyüme Modelleri verilerek son bölümde İçsel Büyüme Modelleri lisans düzeyinde verilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmanın yapılmasında etkili olan başta oğlum Emre ve kızım Aslı olmak üzere akademisyen arkadaşlarıma, yüksek lisans öğrencilerime destekleri ve teşvikleri nedeniyle teşekkür ederim. Tüm hata ve eksikliklerin tarafıma ait olduğu doğaldır. Çalışmanın  öğrencilerime ve tüm ilgilenenlere  faydalı olmasını dilerim.

ISBN978-975-8991-45-7
YAZARDr. Zeki Yılmaz